• Nov 15, 2021
Klarkraft Klarkraft

Hei.

Vi i Klarkraft er strømkunder vi også. Og bakgrunnen for selskapet er at vi ble så forbanna over alt lureriet i bransjen at vi ønsket å lage en motreaksjon til en bransje i ubalanse, og være 100 % transparente. Det betyr at du enkelt skal kunne vite hva din strømpris består av, hva som er ren strømpris (spot), hva som er kostnader knyttet til strømhandelen, lovpålagte avgifter og opprinnelsesgarantier, og hva vi som strømleverandør tar oss betalt for jobben. For der spotprisen er kliss lik for alle, så er det påslagene selskapene tar som skiller en rimelig avtale fra en dyr en. Og her er strømbransjen spesialister på tåkelegging. Du skal helst ikke vite hva påslagene er, fordi du da enkelt kan finne en billigere avtale. Skal du sammenligne pris er det viktig at du sammenligner epler og epler, og ikke epler og bananer. Her vil vi forsøke å forklare de forskjellige elementene din strømregning består av, slik at du bedre kan forstå hva du må se etter for å finne ut av om din avtale er rimelig eller dyr.

Spotpris strøm (alltid timesavregnet markedspris)

Spot er markedsprisen for strøm. Det vil si innkjøpsprisen alle strømselskaper betaler for strømmen, og den er lik for alle selskaper, alltid. Ingen har en bedre eller dårligere spotpris, for denne prisen bestemmes av markedsplassen Nord Pool, som alle strømleverandører må handle gjennom. Prisen settes for en time av gangen, hver dag, en dag på forhånd. Så alle kan se hva strømprisen blir i morgen per time. Disse publiseres på Nord Pool sine hjemmesider. Det er et element til når det kommer til spot, og det er områdepriser. Strømmarkedet er delt opp i 5 områder. Det er Nord, Midt, Vest, Sør og Øst. Disse områdene vil kunne ha forskjellige spotpriser, da disse er markedsstyrt innenfor hvert område. I tillegg har Nord mva fritak. Så det er ikke alltid så lett å navigere seg frem til riktig pris, men vi skal forsøke å hjelpe til. Vi publiserer spotpriser hver dag, og gjennomsnittlige månedspriser per område, slik at du kan følge med om du vil.

Vi avleser ditt strømforbruk automatisk hver time fra din strømmåler (AMS), og henter spotprisen for den spesifikke timen fra Nord Pool (strømbørsen). Slik vil du til enhver tid få helt korrekt markedspris for ditt forbruk. Og om du ønsker kan du justere strømforbruket ditt til timer med rimeligere strøm, og slik påvirke din strømfaktura. Dette er spesielt smart for strømkrevende aktiviteter som lading av elbil for eksempel.

Siden forbruk og spotpris avregnes per time vil din faktiske spotpris kunne avvike fra det som oppgis som gjennomsnittlig spotpris per dag, uke eller måned. Disse snittprisene er basert på helt likt forbruk hver time hele døgnet, hver dag i måneden. Noe som ikke er reelt. Spesielt i perioder hvor det er veldig kaldt, som det har vært nå, og strømprisene går i været, vil disse avvikene kunne bli større. med negativt fortegn. Det er logisk da vi bruker mer strøm når det er kaldt, og spotprisen blir drevet opp av kaldt tørt vær og høy etterspørsel etter strøm i nettet. Da forbruker vi mer strøm når den er dyr enn når den er billig, og strømprisen som kommer på fakturaen blir noe høyere enn det som rapporteres som gjennomsnittlig spotpris for måneden. I andre perioder er det motsatt vei hvor prisen du betaler er lavere enn gjennomsnittlig spotpris, men akkurat i disse periodene med høyt forbruk, kaldt vær og høy strømpris, går det ofte motsatt vei. Vit uansett at vi aldri tar noen fortjeneste på din strømbruk, og du blir kun fakturert for ditt faktiske strømforbruk og den reelle spotprisen, time for time.

Handelskostnader strøm (0,45 øre/kWh)

Det er ikke gratis å handle med strøm, og derfor tilkommer handelskostnader til spotprisen. Denne består av transaksjonsavgifter for handel på Nord Pool (strømbørsen) og regulerkraftkostnader, eller balansehåndtering, som i prinsippet betyr kostnader for balanseregulering mellom forventet forbruk og produksjon av strøm. Dette blir veldig teknisk og komplisert, også for oss, men vi belaster kundene våre med samme beløp som vi betaler. Vi har ingen fortjeneste på handelskostnadene. Det koster oss 0,45 øre/kWh totalt for handelskostnader, og det er også det vi fakturerer våre kunder. Denne skal vi få enda lavere med større volum, og vil da redusere prisen ut mot våre kunder i samme takt som kostprisen faller for oss som selskap. Handelskostnadene utgjør ca. 6 kroner per måned for en gjennomsnittskunde (16.000 kWh).

Lovpålagte elsertifikater (0,05 øre/kWh)

Elsertifikater er en sertifikatordning som er lovpålagt alle strømleverandører. Alle må kjøpe disse sertifikatene på vegne av kundene. Ordningen er laget for å belønne produsenter av fornybar energi, og således stimulere til økte investeringer og økt produksjon. Det er en nordisk ordning, og sertifikatene kjøpes til en pris per kWh. Her er det viktig å være litt obs. Som nevnt er strømselskapene kroniske tåkeleggere, og veldig mange selskaper skjuler høye påslag bak dette kravet om lovpålagte elsertifikater, uten å fortelle hva det faktisk koster. For disse er ikke dyre. Vi betaler 0,05 øre/kWh for disse sertifikatene nå, og forventer at disse skal falle videre i pris. Vi belaster våre kunder samme pris, da vi ikke har noen fortjeneste på elsertifikater, og vil redusere prisen for våre kunder i takt med reduksjonen i vår kostpris. Elsertifikater utgjør ca 0,50 kroner per måned for en gjennomsnittskunde (16.000 kWh).

Opprinnelsesgarantier for 100 % norsk vannkraft (10kr/mnd)

Opprinnelsesgarantier er også en ordning som skal belønne produksjon av fornybar energi, og stimulere til økt investering og produksjon. Disse sertifikatene sikrer opprinnelse av et visst strømvolum ved en gitt fornybar kilde. For eksempel et norsk vannkraftverk. Strømmen som kommer ut av stikkontakten er den samme, og vil alltid være den samme uansett hvilket strømselskap du benytter, men volumet strøm du forbruker vil være sikret ved en fornybar kilde. I vårt tilfelle ved et norsk vannkraftverk. Men om strømmen er den samme, hvorfor skal jeg bry meg?

Vi har bare en planet. La oss gjøre det vi kan for å ta vare på den. Nå mener ikke vi at ordningen for opprinnelsesgarantier i seg selv nødvendigvis er den beste løsningen, men så lenge ordningen finnes må vi ta det innover oss, og burde kjøpe disse for strømmen vi forbruker. Hvorfor da kan du spørre? Godt spørsmål. Norge forbruker 98 % fornybar energi. Det er fordi vi har fossefall, vær og vind, og utnyttet de naturressursene vi har fra tidlig av. Men elektrifiseringen av samfunnet øker og vi trenger mer energi. Derfor må det også investeres mer. En annen viktig dimensjon er at om vi ikke kjøper opprinnelsesgarantier for strømmen vi forbruker, så selges disse opprinnelsesgarantier til kullkraftverk i Sør-Europa, som igjen grønnvasker sin strøm og selger den til kunder som norsk vannkraft. Så hvordan blir regnestykket da? Vi forbruker vår fornybare strøm, og så kjøper et kullkraftverk opprinnelsen til strømmen og selger den som fornybar strøm. Er da begge delene fornybar? Selvfølgelig ikke. Regnestykket går ikke opp, og i følge klimaregnskapet er strømmen vi forbruker her hjemme da ikke fornybar, mens kullkraften er det. Fordi de har sikret det med opprinnelsesgarantier. Det er mye å tenke om en slik ordning, og mange meninger, men så lenge den finnes må vi sikre at strømmen vi forbruker ikke grønnvasker skitten strøm andre steder i verden.

Det er uansett en ordning som skal belønne og øke produksjonen av fornybar energi, som er noe vi absolutt støtter, men har valgt å la det være opp til hver kunde om de vil betale for dette eller ikke. Prisene for oss varierer en god del, men vi har ikke som mål å ta fortjeneste på opprinnelsesgarantiene, da hver klimakrone som kommer inn skal gå til klimavennlige tiltak, ikke i lomma på strømselskapene. Her oppfordrer vi alle til å sjekke med sitt strømselskap, da vi ser at mange strømselskaper stikker opptil 90 % av klimakronene i egen lomme. Hos oss får du dekket hele ditt volum for 10 kroner per måned, uansett hvor mye strøm du forbruker.

Fast månedsbeløp (35,-)

Vi har som sagt ingen fortjeneste på strømmen du forbruker. Den selger vi til kostpris. Alt vi tar betalt for jobben vi gjør er 35,- per måned. Er ikke det veldig lite da? Jo det er ganske lite, men samtidig er det ikke så dyrt å selge strøm. Og det er ikke dyrere for oss om du bruker mye strøm. Vi har samme kostnader uavhengig av hvor mye strøm du bruker. Selv om veldig mange andre strømselskaper skal ha deg til å tro noe annet. Vi skal klare å selge strømmen til deg, og levere en god og trygg tjeneste, uten å rane deg på veien. Det koster deg 35,- i måneden, verken mer eller mindre.

Strømavtalen vi tilbyr våre kunder er derfor Kostpris strøm. Det vi betaler for strømmen, er det du betaler for strømmen. Spotpris + 0,5 øre/kWh. Pluss 35,- i fast månedsbeløp. That's it!

0,5 øre/kWh utgjør ca 6,50 kroner per måned for en gjennomsnittskunde (16.000 kWh).

Nettleie (Regulert - faktureres av netteier)

Nettleien faktureres direkte av netteier. Prisen for nettleie er regulert av myndighetene, og er dessverre ikke noe vi får gjort noe med. Det du betaler for er i prinsippet leie av strømnettet, og strømlinjene som frakter strømmen frem til din bolig, hvor også vedlikehold og utbygging er en del av det man betaler for. Det er flere grunner til at vi ikke tilbyr gjennomfakturering, og at nettleie derfor faktureres direkte fra netteier, men den viktigste årsaken er at vi ønsker å skille mellom det som er strømkostnad som strømselskapene faktisk belaster deg som kunde, og det som ikke berører avtalen du har med en strømleverandør. Epler og epler og så videre.

Lurer du ellers på noe kan du ta kontakt med oss direkte på 21 60 93 00, eller kundeservice@klarkraft.no

Linker

Link copied!
recent-post-icon

Siste nytt

 • Feb 23, 2023

Slutt å komplisere strøm

av Klarkraft

Strøm er strøm. Hele bransjen må slutte å komplisere strøm for å få kundene til å betale mer. Det kundene trenger er forenkling og billig strøm, ikke tullete strømavtaler.

 • Sep 23, 2022

Gjør smartmåleren smart

av Haakon Dyrnes

Vi mener det offentlige burde stå for å gjøre de såkalte smarte strømmålerne smarte, og gi dette til alle husholdninger uten noen kostnad. Det er samfunnsøkonomisk smart!

 • May 24, 2022

Ut mot lureri i strømbransjen

av Klarkraft

En rekorddyr sommer gjør det enda viktigere å passe på hva selskapene tar for å levere strøm til deg. Har du sjekket påslaget i din strømavtale?

 • May 02, 2022

Oppdatert kompensasjonsordning

av Klarkraft

Fra og med september 2022 øker strømstøtten fra 80 % til 90 % av forbruk over 87,5 øre/kWh (70 øre/kWh eks mva), opptil 5000kWh. Kun for private husholdninger.

 • May 02, 2022

Prisreduksjon mai

av Haakon Dyrnes

Vi reduserer prisene, igjen, for alle våre kunder. Ny pris er spot + 0,5 øre/kWh og 35,- i fast månedsbeløp.

 • May 01, 2022

Redesign og ny nettbutikk

av Klarkraft

Redesign (22.08.2022) og ny nettbutikk

 • May 01, 2022

Sommerhilsen

av Haakon Dyrnes

En hilsen fra sjefen. Vi snakker ny nettleiemodell 1. juli, regulering av strømmarkedet og sommertid.

 • Apr 26, 2022

Verveprogram

av Klarkraft

Spre det glade budskap om Klarkraft til venner og kjente og få 250,- i reduksjon på din strømfaktura, for hver venn som blir kunde hos oss.

 • Apr 25, 2022

Fordel: Pluss Mobil

av Klarkraft

Nyhet! Fordel for Klarkraft kunder. Kjøp mobil abonnement fra Pluss Mobil i dag, og få 20GB ekstra data på kjøpet. Sjekk ut tilbudet her.

 • Mar 01, 2022

Ikke la deg lure

av Klarkraft

Klarkraft i Media: Kjøp spotpris avtale eller fastpris avtale, og aldri noe annet!

 • Feb 15, 2022

Slakter Forbrukerrådets strømportal

av Klarkraft

Klarkraft i media: Slakter Forbrukerrådets strømportal. Mener «juksemakerne» blir prisvinnere.

 • Jan 15, 2022

Vi reduserer påslaget

av Haakon Dyrnes

- Våre kostnader har gått litt ned, og derfor senker vi som lovet påslaget til alle kunder. Det er kanskje ikke så mye, men alle monner drar.

 • Dec 15, 2021

Kompensasjonsordningen

av Haakon Dyrnes

De ekstreme strømprisene blir møtt med en kompensasjonsordning fra staten som trer i kraft fom. desember. Denne vil administreres av nettselskapene.

 • Dec 01, 2021

Historiske spotpriser

av Klarkraft

Her lister vi opp historiske månedlige gjennomsnittlige spotpriser, slik at du kan sjekke dine gamle fakturaer mot spotprisen for de spesifikke månedene.

 • Oct 04, 2021

Vet du hva du betaler?

av Klarkraft

Strømprisen i september var den dyreste noensinne. Med høst og vinter i sikte: Har du sjekket om påslaget i strømavtalen din er altfor stort?

 • Sep 17, 2021

Kjære kunde

av Haakon Dyrnes

Med høye strømpriser er det lurt å tilpasse strømforbruket sitt der man kan. Ved å bruke strøm på timer med lavere pris vil du spare strømkostnader. Vi ønsker at din strømregning skal være så lav som mulig.

 • Sep 13, 2021

Best i test

av Klarkraft

Markedsrapporten for strømmarkedet høsten 2021 er klar. Av Thema & Itera. I denne rapporten er det gjort en objektiv prissammenlikning av spotavtaler, hvor Klarkraft kommer best ut.

 • Sep 01, 2021

– Trygg strømhandel på langt nær god nok

av Haakon Dyrnes

– Det er ikke dette som vil rydde opp i bransjen, skriver Haakon Dyrnes i Klarkraft om den nye sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.

 • Apr 09, 2021

Strømkunder betaler for å bli lurt

av Haakon Dyrnes

Haakon Dyrnes fra Klarkraft kommenterer bransjens metoder for å lokke inn og lure kunder.

 • Mar 15, 2021

Hva er riktig pris for strømmen din?

av Klarkraft

- De aller fleste kjenner ikke betingelsene på strømavtalen sin, og tror avtalen er god. Og det er akkurat slik strømleverandørene vil ha det, sier Haakon Dyrnes i Klarkraft.

 • Feb 28, 2021

Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

av Klarkraft

Haakon Dyrnes fra Klarkraft kommenterer bransjens triks for å ta seg ekstra betalt

 • Feb 15, 2021

Vet du hva du burde betale for strømmen din?

av Klarkraft

Januarregningen er på vei, og strømprisene har skutt i været. Er du klar over hvilke betingelser du har på strømavtalen din? Hvis ikke burde du sjekke det i dag.

 • Feb 04, 2021

– Tøffere regulering av strømbransjen må til

av Haakon Dyrnes

- En bransje helt ute av balanse. NVE og Forbrukertilsynet må stramme kraftig opp.

 • Feb 03, 2021

- Hvem skal beskytte kundene?

av Klarkraft

Strømaktør om prisjuksbeskyldninger: – Spekulerer i at strømkunder ikke forstår markedet

 • Feb 03, 2021

Nyhet! Et strømselskap som ikke juger

av Klarkraft

Vi leste nøye gjennom strømregningen. Og ble så forbanna at vi startet vårt eget strømselskap.

Uthevet innlegg

 • May 02, 2022

Prisreduksjon mai

Vi reduserer prisene, igjen, for alle våre kunder. Ny pris er spot + 0,5 øre/kWh og 35,- i fast månedsbeløp.