Group 4321

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos Klarkraft får du levert strøm trygt, billig, og enkelt. Vi streber etter å behandle våre kunder slik vi selv ønsker å bli behandlet. Lurer du på noe, se gjennom spørsmålene som er besvart her, eller du kan nå oss på kundeservice@klarkraft.no eller telefon 21 60 93 00.

Om oss
heading-icon

Ofte stilte spørsmål

Klarkraft benytter Lets Pay, en digital betalingsløsning, for å følge opp fakturaer som har forfalt. Da kan du som kunde enten betale med VISA/Mastercard eller vipps via den digitale løsningen, eller finne igjen fakturaen på Min SIde eller i appen, og betale den direkte i nettbanken. Vi har løsningen som en påminnelse 7 dager etter forfall, slik at du som kunde skal kunne betale før det tilkommer et purregebyr på 35,- 14 dager etter forfall.
For å få registrert strømmåleren på strømavtalen trenger vi et målepunkt. Om dette ikke kommer opp automatisk når du søker, så er det flere måter å finne frem til riktig målepunkt. Du kan sjekke en tidligere faktura, da målepunkt informasjon står på alle strømfakturaer. Har du ikke en faktura, kan du sjekke fysisk på strømmåleren, og søke opp målepunktet med målernummeret fra strømmåleren.

Du kan også gå inn på elhub.no, og logge inn i deres sluttbrukerportal. Der ligger alle målepunkt som er registrert på deg.

Finner du ikke ut av dette kan du ta kontakt med kundeservice direkte så vil de forsøke å hjelpe deg. De når du på kundeservice@klarkraft.no eller 21 60 93 00 (mellom kl 8-16)
Er du plusskunde og produserer strøm selv, kan du ta kontakt med kundeservice for å bestille strømavtale. Det er samme produkt som andre kunder får, bare at vi i tillegg betaler spotpris for overproduksjon som sendes tilbake til strømnettet.
Ja. Både efaktura og avtalegiro er tilgjengelig hos oss. Har du aktivert at du vil motta alle fakturaer som efaktura i din nettbank skal denne komme automatisk. Hvis ikke må dette aktiveres i nettbanken din. Har du problemer må du kontakte din bankforbindelse for hjelp. Om du aktiverer for å motta efaktura i din Vipps app vil også fakturaen komme inn der automatisk, og kan betales via Vipps. Avtalegiro kan aktiveres når en faktura legges til forfall i nettbanken for første gang. Har du problemer med dette, hør gjerne med din bank ang aktivering av avtalegiro.
Den er litt dyrere fordi det er mer administrasjon og manuell håndtering av de fleste bedriftskunder. Det krever rett og slett mer av oss. I tillegg er det betydelig større risiko for oss i forhold til utestående fordringer, og direkte tap på bedriftskunder kontra privat. Og dette må vi prise inn i produktet. Det er fortsatt blant de aller billigste på markedet, så du kan sammenlikne oss med hvem du vil.
Vi tilbyr EHF for bedrifter. Om din bedrift er registrert i ELMA registeret som mottaker av EHF vil vi automatisk sende faktura som EHF. Sekundært sendes faktura som e-post, og til sist som postal faktura om de første to metodene feiler. Postal faktura kan faktureres med en kostnad på 39,- for bedrifter. Har du problemer med faktureringen bes du ta kontakt med kundeservice for assistanse.
Vi vil ta kontakt med deg i etterkant av bestilling om du gjennomfører bestillingen uten informasjon om målepunkt. Har du problemer med å få gjennomført en bestilling, kan du kontakte kundeservice direkte på tlf 21 60 93 00 eller kundeservice@klarkraft.no
Påslaget som Klarkraft legger på spotprisen skal dekke våre kostnader med strømhandel og leveranse av strømmen. Dette inkluderer lovpålagte elsertifikater og handelskostnadene fra strømbørsen Nord Pool, og balansehåndtering (regulerkraftkostnad) samt kredittkostnader. Påslaget er tydelig oppgitt når du bestiller strømavtale.
Nei, som kunde har du aldri bindingstid hos Klarkraft.
Spotpris, eller spot, er markedsprisen som notert på strømbørsen Nord Pool, og er prisen alle strømselskaper løpende betaler for strøm. Denne kommer med et påslag som skal dekke kostnader for strømleverandørene, men hvor variasjonene er veldig store. De reelle kostnadene for påslaget kan ligge mellom 1-3 øre/kWh, samtidig som de fleste aktører tar langt høyere påslag, ofte mellom 5-15 øre/kWh. Dette blir som regel kalt lovpålagte avgifter, noe det ofte bare i liten grad er.
Nei, nettleie faktureres direkte fra netteier, og blandes ikke inn på fakturaen fra klarkraft. Nettleie er lik for alle og følger faste priser, så det eneste vi som selskap kan gjøre noe med er prisen du betaler for selve strømmen.
Som kunde betaler du 35,- per måned til oss for jobben vi gjør. Det betyr 28,- etter moms, og det er vår margin. Det betyr at vi må ha veldig lave kostnader for å kunne tilby en såpass lav pris. Vi har heller ikke noe insentiv om at du skal bruke mye strøm.
Grønn strøm betyr strøm som har opprinnelse fra fornybare kilder. Det vil si vannkraft, vindkraft eller solceller. Det meste av strømmen i Norge er fornybar, og betyr at det aller meste av strømmen du forbruker allerede er grønn.
Hvis du har en automatisk strømmåler/AMS-måler trenger du ikke lenger lese av strømmen din, siden avlesningene sendes til netteieren din helt automatisk.

Hvis du ikke har AMS-måler, men et profilavregnet anlegg, leverer du måleravlesningen direkte til din netteier. Dette kan du gjøre via deres kundeservice eller på deres Min side. De fleste netteiere sender automatisk en påminnelse på sms eller e-post når det er på tide å lese av strømmen. Får du en slik påminnelse er det en fordel om du sender avlesningen så snart du har anledning, slik at faktura blir korrekt.
Som ny kunde må du lese av strømmen og rapportere dette til din netteier så nært som mulig opp mot ønsket oppstart. Strømleveransen fra Klarkraft kan ikke starte før måleravlesning er gjort, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder ved oppstart.
Det er krav om minimum 1 avlesning per år, men vi anbefaler deg å lese av strømmen en gang per måned og rapportere dette til netteier, slik at du unngår store avvik, og fakturaene blir så riktig som mulig.
AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere inngår i AMS, og gir strømkunder bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktig avregning, automatisk avlesning av måler og mulighet for automatisk styring av forbruket.
Alle strømmålere skal leses av minimum én gang i året, men med AMS-måler trenger du ikke lenger lese av måleren.
Lokkepris er en av de mest utbredte prismodellene i markedet. Kunder lokkes inn på en lav pris, gjerne ekstremt lav pris, men blir så etter en periode ført over på en dyr prisplan. Dette skal betale for "gaven" du fikk for å bli kunde. Kommer man over priser som ser for gode ut til å være sanne, så er de nok dessverre det. Og da bør du være på vakt. Det er vanlig at leverandøren stiller krav til deg med liten skrift, og om du ikke skulle oppfylle disse kravene, blir du lagt rett over på en dyr avtale, gjerne uten noen form for varsel. Dersom du ikke kontinuerlig følger med, kan du fort havne på en dyr prisplan uten at du vet det. Så går du for lokketilbud, er det viktig å følge med i timen. Eller du kan velge et trygt og rimelig alternativ hvor du ikke trenger å passe på for å bli lurt.
Når nettselskapet eller strømleverandøren beregner hva du må betale for nettleie og strømforbruk, lager de en avregning, enten basert på faktisk forbruk eller estimert forbruk.
Elhub er en tjeneste utviklet av Statnett som skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon. Den vil gjøre det lettere å bytte strømleverandør, avregne og fakturere nettleie og strømsalg.
Med Elhub vil du få bedre oversikt over strømforbruket ditt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.
Det vil også gjøre det mulig å bli plusskunde ved å produsere egen strøm. Du kan logge inn i Elhub via ditt strømselskap.
Elsertifikater er en lovpålagt Nordisk støtteordning med hensikt å stimulere til økt produksjon av fornybar strøm. Det vil si at strømselskapene må kjøpe sertifikater for strømmen de selger. Forbrukerne betaler for denne ordningen ved at strømselskapene legger kostnaden til strømprisen.
Les mer om elsertifikater på Norges vassdrags- og energidirektorats nettsider.
Skal du selge eller leie ut boligen din, trenger du en energiattest. Energiattesten skaffer du deg ved å logge inn på energimerking.no.
Energimerkekalkulatoren gir deg samme informasjonen samtidig som du har mulighet til å sjekke hvor mye du kan forbedre energimerket for boligen din ved å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet.
Hvis du ikke har avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Dette kalles strøm på leveringsplikt.
Prisen du betaler for strømmen du får med leveringsplikt er høyere enn det du ville betalt om du kjøpte strømmen fra et strømselskap.
Med målepunkt ID menes det unike identifikasjonsnummeret alle strømmålere i Norge har. Nummeret finner du ikke på den fysiske strømmåleren, men du skal få det opplyst på strømregningen, eller ved å kontakte nettselskapet.
Ditt målepunkt ID er på 18 siffer, men de 10 første er like for alle målere i Norge. Noen nettselskaper oppgir derfor kun de siste 8 sifrene, som kalles målernummer, mens andre opplyser alle 18.
Skal du skifte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID – eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID
Strømnettet eies av nettleverandørene, også kalt nettselskaper. Etablering og vedlikehold av strømnettet er kostbart, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utbygging av parallelle strømnett og konkurrerende selskaper.
Derfor har myndighetene gitt nettselskaper monopol på å transportere sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Kostnadene kundene betaler for dette kalles nettleie. Du kan ikke velge nettselskap, men prisen for nettleien er regulert og nettselskapet har plikt til å levere strøm til deg.
Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. For at nettselskapet ikke skal ta urimelig betalt i nettleie av deg reguleres grensene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie av Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettleien vil faktureres direkte fra netteier, og ikke Klarkraft.
Opprinnelsesgarantier er en merkeordning ment for å øke produksjonen av fornybar energi. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som dermed sikrer opprinnelsen til et gitt strømvolum. Strømmen som kommer ut av stikkontakten er den samme uansett, men man sikrer at det strømvolumet er produsert av fornybare kilder.
Er du allerede kunde hos Klarkraft og skal flytte med din strømavtale, kan du ta kontakt med kundeservice på telefon: 21 60 93 00 eller epost: kundeservice@klarkraft.no og så vil de hjelpe deg.

Er du ikke kunde og skal flytte kan du bestille strøm fra Klarkraft ved å gå gjennom bestillingsløpet og velge innflyttingsdato der. Se link til bestilling under.

Er det ikke en kobling mellom deg og den nye strømmåleren, kan du enten oppgi målepunkt-ID direkte i bestillingen, eller kontakte kundeservice og så vil de hjelpe deg.

Lurer du på noe?

contact-form-bg

Fra Norge: 21 60 93 00

Fra utlandet: + 47 21 60 93 00

Epost: kundeservice@klarkraft.no

Besøksadresse:

Tollbugata 8, 0152 Oslo

Postadresse:

Tollbugata 8, 0152 Oslo

Åpningstider:

Kundeservice er åpen hver ukedag fra 08.00 til 16.00