Personvern

Personvernerklæring

Det viktigste for oss overfor deg som kunde er at du kan stole på oss. Det gjelder også ditt personvern, hvor vi alltid vil følge Personvernloven og være åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For å kunne levere tjenester til våre kunder er det en forutsetning å innhente og behandle enkelte personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg, som navn eller personnummer. Det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer deg som person, som data og historikk, og bruk av nettsider. Slik beskriver Datatilsynet personopplysninger www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Klarkraft ivaretar kundenes personopplysninger i henhold til det enhver tid gjeldende lovverk.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapler (cookies) på våre nettsider for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, primært til trafikkanalyse. Dette gjelder da innsamling og analyse av trafikkdata fra:

Google Analytics (Nå GA4)

Facebook Pixel

Snapchat Pixel

Du kan selv skru av bruken av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din.

Personopplysninger som behandles når du blir kunde

Når du blir kunde hos klarkraft er det nødvendig for oss å innhente og bruke personlige data om deg for å kunne administrere kundeforholdet og innfri våre forpliktelser til deg som kunde.

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg. I tillegg innhenter vi opplysninger fra det sentrale folkeregisteret (identitetssjekk), elhub (målepunkt og historikk) og Experian (kredittsjekk). Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får registrert deg som kunde, eller administrert kundeforholdet.

Vi behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon, slik som navn, adresse, e-post og telefon

Kommunikasjon, slik som dine henvendelser til vårt kundesenter og øvrig korrespondanse

Strømavtaleinformasjon, slik som målernummer, målerpunkt-ID, personnummer og annen informasjon som er nødvendig for å opprette en strømavtale

Strømforbruksinformasjon, slik som opplysninger generert av strømavtalen, inkludert forbruk og forbrukshistorikk

Innloggingsinformasjon, slik som brukernavn og passord, og annen informasjon som er nødvendig for å gi tilgang til selvbetjeningsløsningene våre (Min side og app)

Teknisk informasjon, slik som cookies fra besøkende til våre nettsider

Formålet med behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger for å opprette deg som kunde, identifisere deg og din strømmåler, samt forvalte kundeforholdet ift. de krav og retningslinjer som følger oss som kraftleverandør. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er at det er helt nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene du som kunde kjøper av oss, på en god og forsvarlig måte.

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å undersøke og avdekke eventuelle ulovligheter, og for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Det er du som kunde som eier dine personopplysninger, og behandlingen skjer med ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Klarkraft er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Dette er kriteriet som vi vil bruke når vi avgjør hvor lenge dine personopplysninger skal oppbevares:

–          Etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt vil vi kun lagre de opplysninger, og i den perioden, som kreves etter gjeldende lov (slik som bokførings- og skattelovgivning)

Dine rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Du har følgende personvernrettigheter:

Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysninger vi har om deg.

Rett til korrigering. Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å korrigere eller supplere dine personopplysninger dersom de er feil eller unøyaktig.

Rett til sletting. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke lenger trenger de for å overholde en lovpålagt forpliktelse.

Rett til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser vår bruk av dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Rett til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår bruk av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser som utelukkende er automatisert.

Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med kundeservice. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt enkelte begrensninger når andre lover overstyrer personvernloven.

Oppdatert 1. oktober 2020.