Vi leste nøye gjennom strømregningen. Og ble så forbanna..

.. at vi startet vårt eget strømselskap. Siden tidenes morgen har enkle og folkelige verdier som ærlighet og respekt definert gode og sunne forhold mellom selger og kjøper. For like lenge som vi mennesker har eksistert, har vi også handlet med hverandre. Det å kunne stole på hverandre, at du får det dere er enige om og ikke noe mer, er noe som burde være en selvfølge. Men - dessverre - like lenge som vi har handlet med hverandre, har også noen alltid forsøkt å lure andre, for å sitte igjen med mer selv. Parallelt med at vi utviklet et skriftspråk, kom også den berømte lille skriften. Finurlige hemmeligheter og vilkår som du kanskje ikke engang oppdager selv. Nettopp fordi det er naturlig for oss å stole på at andre ikke lurer deg trill rundt. Noen som virkelig har perfeksjonert dette, er strømbransjen. 5 av 10 kunder føler seg lurt. Senest i oktober går Forbrukerrådet ut offentlig og tar 17 strømselskaper i regelrett juks. Dette er selvsagt bare toppen av isfjellet. Det er jo ikke greit. Men de fortsetter bare, utnytter at du ikke bryr deg om din egen strømavtale. Og det er jo ikke så rart. Vi bor i Norge, strøm er en selvfølge. Det er lavinteresse. Masse kompliserte tall og søyler og spotpris (på baksiden av en strømregning du ikke engang leser) og øre per kWh og klimaopprinnelsesgarantier og andre begreper det er vanskelig å vite hva egentlig er. De færreste setter seg inn i hva de egentlig har sagt ja til - og blir lurt. Da vi satte oss ordentlig inn i dette, leste strømregningen vår nøye, ble vi rett og slett forbanna. Vi fikk nok. Og startet vårt eget strømselskap - Klarkraft. En motreaksjon på alt snusk og fanteri som finnes i strømbransjen. På kundens lag i en bransje som står til stryk i kundebehandling. En irriterende vaktbikkje som skal bite de store aktørene i leggen, og sørge for at tilsynsmyndigheter og andre gjør jobben sin for å beskytte og hjelpe kundene - også i strømbransjen. Kors på halsen. Ti kniver i hjertet. Ærlighet varer lengst. Det du ser, er det du får. Klarkraft. Klar tale.

Omvendt binding

Reverse binding time

Vi binder oss til de prisvilkår vi gir deg som kunde i to år, uten at du binder deg. Vi kaller det omvendt binding. Markedet er oversvømt av lokketilbud som høres bra ut, men som etter kort tid plutselig endres til et betydelig dyrere produkt. Aldri her! Det er vår garanti til deg.

Spotprisen for strøm vil variere og følge markedet fra dag til dag, men påslaget du betaler til oss endrer seg ikke. Vi garanterer at verken månedsbeløpet eller påslaget økes innenfor perioden på to år. Vi kan sette ned prisen, men ikke opp. Du kan dermed være trygg på at hos oss får du en av markedets beste og tryggeste avtaler, som ikke endrer seg over tid.

Reverse binding time
Customer Lifting

100 % norsk vannkraft

Customer Lifting

Vi støtter norsk grønn fornybar energi. Derfor kjøper vi opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk tilsvarende all strøm kjøpt hos oss. Slik er vi med på å belønne produsenter av fornybar kraft, og sikrer grønn strøm til alle våre kunder.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er laget for å stimulere til økt produksjon av fornybar strøm. Det er ikke lovpålagt å kjøpe slike garantier for fornybar energi, men vi velger å kjøpe dette for all strøm som våre kunder forbruker. Derfor kan du være sikker på at strømmen du bruker er sikret med opprinnelsesgaranti fra et norsk vannkraftverk. Men er ikke all strøm i Norge grønn da? I Norge produseres det veldig mye fornybar energi, men om da opprinnelsesgarantiene selges til et annet land, vil da ikke-fornybar energi selges som grønn der også. Det kalles grønnvasking, og medfører at den strømmen vi forbruker i Norge ikke kan regnes som fornybar, om man da ikke sikrer dette gjennom å kjøpe disse opprinnelsesgarantiene selv.

Den grønneste strømmen er den du ikke bruker

Environmental Lifting

Vi ønsker ikke at du skal bruke mer strøm enn du har behov for, og tar derfor ingen margin på strømmen. For skal vi nå klimamålene våre må vi produsere mer fornybar energi, og vi må dele på den strømmen vi har.

Elektrifiseringen av samfunnet går fremover i stor hastighet. Heldigvis. Vi reduserer bruken av fossil energi, og innovasjonsfaktoren i forhold til fornybar energi er høy. Strøm har vært ekstremt viktig de siste par århundrene, og blir enda viktigere i fremtiden. Derfor må vi ikke stoppe utviklingen, men alle må delta i dugnaden. Det betyr å ha et bevisst forhold til strømbruk, strømproduksjon og merking. Vis ditt engasjement gjennom å velge strømleverandører som tar et aktivt valg i klimakampen.

Environmental Lifting