Group 694

Standard spotavtale

Strømavtalen vi selger er en standard spotavtale. Den består av timesavregnet spotpris fra Nord-Pool, og et påslag som dekker våre kostnader for å handle og levere strømmen til deg.

Vi forstår at dette kan være kjedelig, men det er faktisk litt viktig. Så hva består strømprisen av?

Spotprisen skal være lik for alle, og er Nord Pool sin timespris som settes for alle i markedet. Det som skiller mellom selskapene er påslagene som legges på toppen av strømprisen.

What is cost price
What is cost price

Spotpris (timesspot) er markedsprisen for strøm, og er lik for alle, og ligger i bunn.

Så har du som kunde et påslag, som består av:
Handelskostnader, som er kostnader for selve strømhandelen (Nord Pool)
Elsertifikater, som er lovpålagte sertifikater basert på forbruk
Kredittkostnader, som er kostnader for utlegg til strøm fra forbruk til vi mottar betaling

Nettleie faktureres direkte av netteier og ikke av Klarkraft. Nettleie er leie av strømlinjene og er regulert av myndighetene. Statens strømstøtte er inkludert på faktura for nettleie.

Group 2543

Dette består vår strømpris av:

  • Spotpris er markedsprisen for strøm, og er lik for alle. Den handler vi på Nord Pool (strømbørsen), og prises og avregnes hver time.

  • Handelskostnader er våre kostnader tilknyttet selve strømhandelen (Nord Pool), som også inkluderer balansehåndtering (regulerkraftkostnader), når det er avvik mellom forhåndsmeldt forbruk og faktisk forbruk.

  • Lovpålagte elsertifikater må kjøpes på vegne av kundene basert på hvor mange kWh de bruker.

  • Finanskostnad/kredittkostnader er kostnader knyttet til utleggene vi som strømleverandør har i tiden fra strømmen må kjøpes og brukes av kundene, og til vi mottar betaling av faktura på etterskudd. Kostnadene er knyttet til strømpris og rente, og høyere strømpris og rente gir høyere kostnader for oss

  • Spotprisen er gitt av markedet, og vil gå opp og ned hver time, og da hver måned. Påslaget er summen av de øvrige delene over, og er fast. Påslaget oppgis tydelig ved avtaleinngåelse.

Strømavtaler kan sammenlignes på strømpris.no

Group 2543
Group 2543

Hos Klarkraft betaler du kun et fast lavt månedlig beløp på 35 kr til oss, utover strømprisen.

Billig strømavtale, helt enkelt

Bytt til Klarkraft

Strømavtaler kan sammenlignes på strømpris.no