Group 3888

Strøm er strøm - hvorfor betale mer?

Under viser vi gjennomsnittlige timepriser for spot hver dag, for hvert område, og for hver måned. I appen vår publiserer vi også spotpris per time hver dag, og for morgendagen. Så kan du følge med, om du ønsker.

Gjennomsnittlig timepris for spot for mai (fra Nord Pool)

Øst (NO1) Sør (NO2) Midt (NO3) Nord (NO4) Vest (NO5)
47 øre/kWh 60 øre/kWh 27 øre/kWh 22 øre/kWh 47 øre/kWh
Øst (NO1) 47 øre/kWh
Sør (NO2) 60 øre/kWh
Midt (NO3) 27 øre/kWh
Nord (NO4) 22 øre/kWh
Vest (NO5) 47 øre/kWh

Prisene i tabellen er den gjennomsnittlige spotprisen for hele mai inkl mva (Nord er eks mva). Spotprisen varierer fra time til time. Vi avleser og fakturerer kunder for forbruk og spotpris hver time, så din faktura kan avvike noe fra gjennomsnittet.

Dagens spotpris

Norway Map

Øst (NO1)

55 øre/kWh

Sør (NO2)

59 øre/kWh

Midt (NO3)

54 øre/kWh

Nord (NO4)

43 øre/kWh

Vest (NO5)

55 øre/kWh

14. juni 2024

Prisene i kartet er gjennomsnittlig timepris gjennom døgnet fra Nord Pool, inkl mva.

Dagens spotpris

Norway Map

Øst (NO1)

55 øre/kWh

Sør (NO2)

59 øre/kWh

Midt (NO3)

54 øre/kWh

Nord (NO4)

43 øre/kWh

Vest (NO5)

55 øre/kWh

14. juni 2024

Prisene i kartet er gjennomsnittlig timepris gjennom døgnet fra Nord Pool, inkl mva.

Bestill din spotavtale her

Spotavtale (timesavregnet)

35 kr per måned

Strømprisen består av Spot + 1,9 øre/kWh

Bytt til Klarkraft

• Etterskuddsfakturering

• Ingen bindingstid

• Det vil bli gjort en kredittsjekk ved kjøp

• Gjelder privatpersoner (Opp til 50.000 kWh/år)

Produktdetaljer

For 35,- i måneden får du:

  • En trygg og billig spotavtale (timesavregnet)

  • En kundeservice du kan prate med

  • En enkel app med forbruk og strømpris

  • En faktura du forstår

Du har alltid 14 dagers angrerett ved kjøp
Våre avtalevilkår
Strømavtaler kan sammenliknes på strømpris.no

Populære prismodeller på strøm

Spotpris er markedsprisen som settes på strømbørsen Nord pool, og er prisen alle strømselskaper løpende betaler for strømmen som kjøpes. Denne er lik for alle leverandører, og kommer med et påslag som skal dekke kostnadene til strømleverandørene, og overskudd. De reelle kostnadene kan ligge mellom 1-3 øre/kwh, samtidig som de fleste aktører tar langt høyere påslag, ofte mellom 5-15 øre/kwh. Dette blir som regel kalt lovpålagte avgifter, noe det ofte bare i liten grad er.

Dette er en strømavtale som gir deg en fast pris per kwh, gjerne over et eller flere år. Det gir forutsigbarhet med en konkret strømpris, men strømregningen vil uansett variere etter strømforbruk. Det er et par ting å huske på her med slike avtaler. Det ene er at det ofte er en bindingstid knyttet til produktet, slik at du kan måtte betale en avgift om du ønsker å gå ut av avtalen. Du betaler også en forsikringspremie ved å kjøpe en fastpris, som kan gi en høyere strømpris gjennom året enn om du velger spotpris. Skal man kjøpe en fastprisavtale burde man kjøpe denne når spotprisen er relativt sett lav, og ikke når den er høy. Da risikerer man å betale overpris i lang tid når spotprisen normaliserer seg igjen.

Måten disse produktene blir presentert på er at det skal være mindre svingninger i strømprisen, slik at man ikke rammes veldig raskt av plutselige utslag i spotprisen. I praksis betyr det at strømselskapet selv setter prisen, og endrer den raskere om spotprisen stiger, og saktere om spotprisen faller. Det betyr at du som kunde hele tiden vil betale mer for strømmen enn du burde, noe som gir større profitt til strømselskapene. Denne type produkt anbefaler vi kunder å holde seg langt unna. Velg spotpris eller fastpris.

Billig strømavtale, helt enkelt

Bytt til Klarkraft

Strømavtaler kan sammenlignes på strømpris.no