Sjekk din strømavtale/faktura mot spotprisen for april

Øst Sør Midt Nord Vest
56,5 øre/kWh 55,5 øre/kWh 34,7 øre/kWh 26,9 øre/kWh 55,5 øre/kWh
Øst 56,5 øre/kWh
Sør 55,5 øre/kWh
Midt 34,7 øre/kWh
Nord 26,9 øre/kWh
Vest 55,5 øre/kWh

Prisene i tabellen er den gjennomsnittlige spotprisen for hele april inkl mva. Spotprisen varierer fra dag til dag og time til time. Vi avleser og fakturerer kunder for forbruk og spotpris hver time, så din faktura kan avvike noe fra gjennomsnittet.

Dagens spotpris NordPool

Norway Map

Øst

65,06 øre/kWh

Sør

65,06 øre/kWh

Midt

36,13 øre/kWh

Nord

28,31 øre/kWh

Vest

65,06 øre/kWh

Dagens spotpris NordPool

Norway Map

Øst

65,06 øre/kWh

Sør

65,06 øre/kWh

Midt

36,13 øre/kWh

Nord

28,31 øre/kWh

Vest

65,06 øre/kWh

Strømpris (og vår kostpris)

Spotpris strøm Timespris per område
Elsertifikater 0,1 øre/kWh
100 % norsk vannkraft 0,4 øre/kWh
Handelskostnader strøm 0,8 øre/kWh
Total kostpris strøm Spotpris + 1,3 øre/kWh

Påslaget på 1,3 øre/kWh utgjør 17,- per måned for en gjennomsnittskunde (16000 kWh). Vi binder oss til påslaget i minimum 2 år - ingen prisøkninger. Prisene i kartet er dagspriser for spot fra Nord Pool, inkl mva.

Prissammenligning månedlig påslag

Hvor mye kan du spare hver måned? Hos oss er i tillegg 100 % norsk vannkraft alltid inkludert. Det er ikke tilfelle hos de fleste andre leverandører, som ofte tar 30-60 kr ekstra per måned for grønn strøm. Uansett, sjekk din strømavtale. Prisene under er standard spotavtale fra nettsidene, men det er dessverre svært sannsynlig at din avtale er enda dårligere. (Klarkrafts månedlig påslag er kostprisen vår, som er (spot +) 1,3 øre/kWh, og 39,- i fast månedsbeløp. That's it)

Prisene vist over er påslaget til strømleverandøren per måned, altså hva leverandøren tar betalt i tillegg til spotpris. Avtalene er standard spotavtaler (1.april), inkl. fast månedsbeløp. Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand benyttet (16.000 kWh/år)

Populære prismodeller på strøm

En av de mest utbredte prismodellene i markedet. Kunder lokkes inn på en lav pris, gjerne ekstremt lav pris, men blir så etter en periode ført over på en dyr prisplan. Dette skal betale for "gaven" du fikk for å bli kunde. Kommer man over priser som ser for gode ut til å være sanne, så er de nok dessverre det. Og da bør du være på vakt. Det er vanlig at leverandøren stiller krav til deg med liten skrift, og om du ikke skulle oppfylle disse kravene, blir du lagt rett over på en dyr avtale, gjerne uten noen form for varsel. Dersom du ikke kontinuerlig følger med, kan du fort havne på en dyr prisplan uten at du vet det. Så går du for lokketilbud, er det viktig å følge med i timen. Eller du kan velge et trygt og rimelig alternativ hvor du ikke trenger å passe på for å bli lurt.

Spot er markedsprisen som notert på strømbørsen Nordpool, og er prisen alle strømselskaper løpende betaler for strøm. Denne kommer med et påslag som skal dekke kostnader for strømleverandørene, men hvor variasjonene er veldig store. De reelle kostnadene kan ligge mellom 1-2 øre/kwh, samtidig som de fleste aktører tar langt høyere påslag, ofte mellom 5-15 øre/kwh. Dette blir som regel kalt lovpålagte avgifter, noe det ofte bare i veldig liten grad er. Her kan mye av profitten til mange strømselskaper ligge, kamuflert som lovpålagte avgifter.

Dette er en strømavtale som gir deg en fast pris per kwh, gjerne over et år. Det gir forutsigbarhet på konkret strømpris, men strømregningen vil variere som før etter strømforbruk. Det er et par ting å huske på her med slike avtaler. Det ene er at det ofte er en bindingstid knyttet til produktet, slik at du må betale en avgift om du ønsker å gå ut av avtalen. Det andre er at prisen du betaler gjennom året per kwh vil i snitt være høyere enn om man velger en spotavtale. Det blir i mange tilfeller som en dyr forsikring mot plutselige store hopp i spotprisen, selv om det er ekstremt sjelden at spotprisen er høyere enn den fastprisen kunden betaler.

Måten disse produktene blir presentert på er at det skal være mindre svingninger i strømprisen, slik at man ikke rammes veldig raskt av plutselige utslag i spotprisen. I praksis betyr det at strømselskapet selv setter prisen, og endrer den raskere om spotprisen stiger, og saktere om spotprisen faller. Det betyr at du som kunde hele tiden vil betale betydelig mer for strømmen enn du burde, noe som gir større profitt til strømselskapene. Denne type produkt anbefaler vi kunder å holde seg langt unna, eller i hvert fall sette seg godt inn i før kjøp.

Gjør noe bra for deg og miljøet, bytt til Klarkraft

Se vårt produkt

Det tar kun 1 minutt, og så ordner vi resten