Group 3888

Strøm er strøm - hvorfor betale mer?

Her viser vi gjennomsnittlige timepriser for spot hver dag, for hvert område, og for hver måned. I appen vår publiserer vi også spotpris per time hver dag, og for morgendagen. Hvorfor betale høye påslag når det koster 0,5 øre/kWh å levere strøm til deg? Strøm er strøm. Du betaler kun 35,- i måneden for å være Klarkraft kunde, i tillegg til strømprisen.

Under vises gjennomsnittlig timespris for spot for januar

Øst Sør Midt Nord Vest
158,2 øre/kWh 158,2 øre/kWh 87,0 øre/kWh 46,4 øre/kWh 161,0 øre/kWh
Øst 158,2 øre/kWh
Sør 158,2 øre/kWh
Midt 87,0 øre/kWh
Nord 46,4 øre/kWh
Vest 161,0 øre/kWh

Prisene i tabellen er den gjennomsnittlige spotprisen for hele januar inkl mva. Spotprisen varierer fra dag til dag og time til time. Vi avleser og fakturerer kunder for forbruk og spotpris hver time, så din faktura kan avvike noe fra gjennomsnittet.

Dagens spotpris NordPool

Norway Map

Nord

39 øre/kWh

Vest

194 øre/kWh

Øst

203 øre/kWh

Sør

203 øre/kWh

Midt

52 øre/kWh

Dagens spotpris NordPool

Norway Map

Nord

39 øre/kWh

Vest

194 øre/kWh

Øst

203 øre/kWh

Sør

203 øre/kWh

Midt

52 øre/kWh

Strømpris (og vår kostpris)

Spotpris strøm Timespris per område
Elsertifikat 0,05 øre/kWh
Handelskostnad strøm 0,45 øre/kWh
Total kostpris strøm Spotpris + 0,5 øre/kWh

Påslaget på 0,5 øre/kWh utgjør 7 kr per måned for en gjennomsnittskunde (17.500 kWh). Prisene i kartet er gjennomsnittlig timepris gjennom døgnet fra Nord Pool, inkl mva.

Bestill din spotavtale her

Spotavtale

35 kr per måned

Strømprisen består av Spot + 0,5 øre/kWh

Bytt til Klarkraft

• Etterskuddsfakturering og ingen bindingstid

• Kun 35 kr i fast månedsbeløp

• Vi tar ingen fortjeneste på ditt strømforbruk

*Alle priser er inkl mva. For Nord-Norge trekkes mva fra beløpene

Produktdetaljer

Strømpris

  • Spotpris og forbruk avleses hver time

  • Kostnad for strømhandel er 0,45 øre/kWh

  • Kostnad for elsertifikat er 0,05 øre/kWh

  • 0,5 øre/kWh utgjør 7 kr per mnd i gjennomsnitt

*Alle priser er inkl mva. For Nord-Norge trekkes mva fra beløpene

Spotavtale med norsk vannkraft

45 kr per måned

Strømprisen består av Spot + 0,5 øre/kWh

Bestill strøm her

• Kun 45 kr i fast månedsbeløp,
inkl. 100 % norsk vannkraft
• Vi tar ingen fortjeneste på ditt strømforbruk

*Alle priser er inkl mva. For Nord-Norge trekkes mva fra beløpene

Produktdetaljer

Strømpris

  • Spotpris og forbruk avleses hver time

  • Kostnader knyttet til strømhandel er 0,45 øre/kWh

  • Kostnaden for elsertifikat er 0,05 øre/kWh

  • Opprinnelsesgaranti norsk vannkraft er inkl.

  • 0,5 øre/kWh utgjør 7 kr per mnd i gjennomsnitt

*Alle priser er inkl mva. For Nord-Norge trekkes mva fra beløpene

Prissammenligning månedlig påslag

Hvor mye kan du spare hver måned? Sjekk din strømavtale nå. Prisene under er standard spotavtale fra nettsidene til leverandørene, men det er dessverre svært sannsynlig at din avtale er mye dårligere. Klarkrafts månedlige påslag er kostprisen vår, som er Spotpris (timesavlest) + 0,5 øre/kWh, og 35 kr i fast månedsbeløp.

Prisene vist over er påslaget til strømleverandøren per måned, altså hva leverandøren tar betalt i tillegg til spotpris. Avtalene er standard spotavtaler (1.feb), inkl. fast månedsbeløp. Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand benyttet (17.500 kWh/år)

Populære prismodeller på strøm

En av de mest utbredte prismodellene i markedet. Kunder lokkes inn på en lav pris, gjerne ekstremt lav pris, men blir så etter en periode ført over på en dyr prisplan. Dette skal betale for "gaven" du fikk for å bli kunde. Kommer man over priser som ser for gode ut til å være sanne, så er de nok dessverre det. Og da bør du være på vakt. Det er vanlig at leverandøren stiller krav til deg med liten skrift, og om du ikke skulle oppfylle disse kravene, blir du lagt rett over på en dyr avtale, gjerne uten noen form for varsel. Dersom du ikke kontinuerlig følger med, kan du fort havne på en dyr prisplan uten at du vet det. Så går du for lokketilbud, er det viktig å følge med i timen. Eller du kan velge et trygt og rimelig alternativ hvor du ikke trenger å passe på for å bli lurt.

Spot er markedsprisen som notert på strømbørsen Nordpool, og er prisen alle strømselskaper løpende betaler for strøm. Denne kommer med et påslag som skal dekke kostnader for strømleverandørene, men hvor variasjonene er veldig store. De reelle kostnadene kan ligge mellom 0,5-1,5 øre/kwh, samtidig som de fleste aktører tar langt høyere påslag, ofte mellom 5-15 øre/kwh. Dette blir som regel kalt lovpålagte avgifter, noe det ofte bare i veldig liten grad er. Her kan mye av profitten til mange strømselskaper ligge, kamuflert som lovpålagte avgifter.

Dette er en strømavtale som gir deg en fast pris per kwh, gjerne over et år. Det gir forutsigbarhet på konkret strømpris, men strømregningen vil variere som før etter strømforbruk. Det er et par ting å huske på her med slike avtaler. Det ene er at det ofte er en bindingstid knyttet til produktet, slik at du må betale en avgift om du ønsker å gå ut av avtalen. Det andre er at prisen du betaler gjennom året per kwh vil i snitt være høyere enn om man velger en spotavtale. Det blir i mange tilfeller som en dyr forsikring mot plutselige store hopp i spotprisen, selv om det er ekstremt sjelden at spotprisen er høyere enn den fastprisen kunden betaler. Skal man kjøpe en fastprisavtale må man kjøpe denne når spotprisen er lav, og ikke når den er høy. Da risikerer man å betale overpris i lang tid når spotprisen normaliserer seg igjen.

Måten disse produktene blir presentert på er at det skal være mindre svingninger i strømprisen, slik at man ikke rammes veldig raskt av plutselige utslag i spotprisen. I praksis betyr det at strømselskapet selv setter prisen, og endrer den raskere om spotprisen stiger, og saktere om spotprisen faller. Det betyr at du som kunde hele tiden vil betale betydelig mer for strømmen enn du burde, noe som gir større profitt til strømselskapene. Denne type produkt anbefaler vi kunder å holde seg langt unna, eller i hvert fall sette seg godt inn i før kjøp.

Bare billig strøm, helt enkelt

Bytt til Klarkraft

Det tar 1 minutt å bytte, så ordner vi resten