• Feb 04, 2021
Haakon Dyrnes Haakon Dyrnes

Strømbransjen har lenge lidd under et fryktelig skjevt maktforhold mellom leverandør og kunde. Sist frontet av Forbrukerrådet som meldte et titalls selskaper inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven, hvor Forbrukerrådet gikk ut i mediene og sa rett ut at kundene i strømmarkedet blir lurt.

Dette er en trend vi i Klarkraft også har sett, og etter mange år i mobilbransjen er det sjokkerende å se hvordan kundene behandles i strømmarkedet. Det er en praksis i bransjen, som virker stilltiende, å villede kundene når det kommer til produkt og pris. Dette hadde aldri vært lov innenfor mobil. Så hvordan kan det være lov her? Ingen beskytter kundene mot en kynisk bransje.

Vi i Klarkraft mener at ved å gjøre noen enkle grep vil bransjen bli nødt til å rydde opp i dårlig praksis og sette kundene i fokus. Her må myndighetene på banen ved regulatoren Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og tilsynsmyndigheten Forbrukertilsynet (FT).

På samme måte som det eksisterer en lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) i telekombransjen, må det etter vår oppfatning komme en lov i strømbransjen som er tydelig på hva som er tillatt og ikke tillatt, og som ikke bare regulerer produksjon og infrastruktur, men i mye større grad også regulerer forholdet mellom strømselgere og kunder. Da vil Forbrukertilsynet få mandatet de trenger til å gå inn og sanksjonere når aktørene i bransjen bryter spillereglene, les loven, og NVE må kunne frata konsesjoner ved gjentatte eller grove brudd. Vi har ikke tro på at Energi Norge som er bransjens organisasjon og således representerer bransjen, er de rette til å ta ansvar for dette. Vi mener tilsynsmyndigheten, FT, sammen med regulatoren, NVE, må gjøre følgende tiltak for å løse disse problemene og beskytte kundene:

Problem 1

Problem: Hvordan unngå at kundene får påslag av «hemmelige priser»? Dette er punktet som Forbrukerrådet tok opp i media for kort tid siden og spilte over til Forbrukertilsynet.

Løsning: Vi mener dette kan løses ved at det alltid skal spesifiseres hva som ligger i benevnelser som innkjøpspris og kostpris, dvs. hvilke kostnader kommer i tillegg til spotprisen, og at det ikke er lov med doble påslag på spot. Videre foreslår vi at alle aktører må oppgi gjennomsnittlig spotpris forrige måned på sine hjemmesider. På den måten kan kundene sammenlikne spotprisen med sin pris på fakturaen. De vil da ha forutsetninger til å forstå om leverandøren tar seg altfor godt betalt eller ikke, og kan således bytte leverandør eller avtale.

Problem 2

Problem: Kunder blir satt over på avtaler med høyere priser uten at de er klar over det.

Løsning: På samme måte som i mobilbransjen bør det innføres en regel om at alt som er til ugunst for kunden, skal varsles skriftlig per epost, SMS eller brev med 30 dagers varslingstid. Da vil kunden få tilstrekkelig med informasjon til å gjøre seg opp en mening om hun vil forbli på denne avtalen eller bytte. Det må også opplyses om hvilket produkt og pris kunden hadde, og hvilket produkt og pris kunden nå får, da alt for mange spekulerer i at kundene i dag ikke vet hva de faktisk betaler, og dermed ikke vil forstå hva prisøkningen reelt er.

Problem 3

Problem: Kundene vet ikke hva prisen blir når tilbudsperioden er over. Dette er naturligvis uhørt da det er denne prisen kunden er tiltenkt å ha over tid.

Løsning: Ved tidsbegrensede tilbud må pris etter tilbudsperiode opplyses tydelig, med like mye plass som det opprinnelige tilbudet. Dette gjelder også garantitid. Om det garanteres for en pris i en gitt periode, må det opplyses hva som skjer når denne perioden er over. Alternativt må dette være den faste prisen, og prisendringer må varsles tydelig som i punktet over. Per i dag er det en bransjestandard ikke å varsle i det hele tatt når tilbudsperioden er over, og aktørene spekulerer i at kundene ikke vet at prisene skal gå opp.

Problem 4

Problem: Kunden har over tid blitt lurt av sin strømleverandør med stadige prisøkninger. Så på et tidspunkt tar kunden endelig standpunkt og bytter strømleverandør. Det som da skjer er at kunden blir kontaktet på telefon av tidligere leverandør og pushet på nye lureprodukter - dårlig for kunden og dårlig for konkurransen. Denne aktiviteten opplever vi som svært aggressiv, og vi har kunder hos oss som har fått over 10 oppringninger i løpet av få dager etter at de flyttet strømavtalen til oss.

Løsning: Forby win-back i strømbransjen, alternativt en fredningsperiode slik som i mobilbransjen. Et midlertidig forbud inntil en langsiktig løsning er klar er uansett på sin plass, fordi denne praksisen ødelegger for aktører med gode intensjoner, og presser mange til å bli ”kjeltringer” for å kunne lykkes i strømbransjen.

Problem 5

Problem: Prissammenlikningssidene viser i all hovedsak kun lokketilbud med begrenset varighet og uklare vilkår, som at de nær sagt alltid krever avtalegiro (hvorfor skal avtalegiro ha noe med gode tilbud å gjøre, og ønsker kundene virkelig avtalegiro på strømregningen som varierer hver måned?). Dette medfører at kundene blir satt over på dyre avtaler etter en stund, eller raskere dersom de glemmer å aktivere avtalegiro når de betaler fakturaen i nettbanken. Med negative marginer er disse produktene ment å lokke kunder inn, for så å øke prisene grovt i etterkant. Dårlig for kundene, for bransjen, og for aktører med hederlige intensjoner.

Løsning: Prissammenlikningssidene bør kun vise ordinære avtaler og åpne og tilgjengelige priser som er standard produkter på leverandørenes hjemmeside, ikke lokketilbudene med begrenset varighet og masse forutsetninger i liten skrift. Disse avtalene får selskapene prøve å markedsføre selv, men er ikke noe Forbrukerrådet burde bidra til å legitimere. Slik det er nå er det egne priser for hver prissammenlikningstjeneste, og de som topper listene er ikke tilgjengelige for kunder som går direkte inn på hjemmesiden til leverandøren. Man burde kanskje stille seg spørsmålet, hvorfor er det slik?

Må slå ned på brudd

Til slutt må Forbrukertilsynet få mandat og sette av tilstrekkelig med ressurser til å kunne overvåke markedet og slå ned på brudd på markedsføringsloven, akkurat slik de gjør i mobilbransjen. Blant strømaktørene florerer det med reklame og salgstriks som er direkte misvisende, og som resulterer i at kundene blir lurt inn på dårlige avtaler som gjør at de må betale langt mer enn det som er rimelig. NVE må også være tøffere i sanksjoneringen og frata bevillingen til aktører som lever av å lure kundene.

Vi i Klarkraft mener at ved å gjennomføre disse tiltakene vil denne bransjen måtte endre seg slik at kundene får den beskyttelsen, les betingelser, de fortjener. Dette handler om å stramme opp en bransje som er helt i ubalanse, hvor det virker som det har gått sport i å gjøre det så vanskelig som mulig for kundene å skjønne pris- og produktinformasjon. Og helt til slutt så er det jo litt interessant at flere av aktørene i strømbransjen også er tilstede i mobilbransjen, og her klarer de tilsynelatende å oppføre seg ordentlig – jo, myndighetene må på banen.

Haakon Dyrnes, Adm. Dir. Klarkraft AS

Linker

Link copied!
recent-post-icon

Siste nytt

 • Feb 23, 2023

Slutt å komplisere strøm

av Klarkraft

Strøm er strøm. Hele bransjen må slutte å komplisere strøm for å få kundene til å betale mer. Det kundene trenger er forenkling og billig strøm, ikke tullete strømavtaler.

 • Sep 23, 2022

Gjør smartmåleren smart

av Haakon Dyrnes

Vi mener det offentlige burde stå for å gjøre de såkalte smarte strømmålerne smarte, og gi dette til alle husholdninger uten noen kostnad. Det er samfunnsøkonomisk smart!

 • May 24, 2022

Ut mot lureri i strømbransjen

av Klarkraft

En rekorddyr sommer gjør det enda viktigere å passe på hva selskapene tar for å levere strøm til deg. Har du sjekket påslaget i din strømavtale?

 • May 02, 2022

Oppdatert kompensasjonsordning

av Klarkraft

Fra og med september 2022 øker strømstøtten fra 80 % til 90 % av forbruk over 87,5 øre/kWh (70 øre/kWh eks mva), opptil 5000kWh. Kun for private husholdninger.

 • May 02, 2022

Prisreduksjon mai

av Haakon Dyrnes

Vi reduserer prisene, igjen, for alle våre kunder. Ny pris er spot + 0,5 øre/kWh og 35,- i fast månedsbeløp.

 • May 01, 2022

Redesign og ny nettbutikk

av Klarkraft

Redesign (22.08.2022) og ny nettbutikk

 • May 01, 2022

Sommerhilsen

av Haakon Dyrnes

En hilsen fra sjefen. Vi snakker ny nettleiemodell 1. juli, regulering av strømmarkedet og sommertid.

 • Apr 26, 2022

Verveprogram

av Klarkraft

Spre det glade budskap om Klarkraft til venner og kjente og få 250,- i reduksjon på din strømfaktura, for hver venn som blir kunde hos oss.

 • Apr 25, 2022

Fordel: Pluss Mobil

av Klarkraft

Nyhet! Fordel for Klarkraft kunder. Kjøp mobil abonnement fra Pluss Mobil i dag, og få 20GB ekstra data på kjøpet. Sjekk ut tilbudet her.

 • Mar 01, 2022

Ikke la deg lure

av Klarkraft

Klarkraft i Media: Kjøp spotpris avtale eller fastpris avtale, og aldri noe annet!

 • Feb 15, 2022

Slakter Forbrukerrådets strømportal

av Klarkraft

Klarkraft i media: Slakter Forbrukerrådets strømportal. Mener «juksemakerne» blir prisvinnere.

 • Jan 15, 2022

Vi reduserer påslaget

av Haakon Dyrnes

- Våre kostnader har gått litt ned, og derfor senker vi som lovet påslaget til alle kunder. Det er kanskje ikke så mye, men alle monner drar.

 • Dec 15, 2021

Kompensasjonsordningen

av Haakon Dyrnes

De ekstreme strømprisene blir møtt med en kompensasjonsordning fra staten som trer i kraft fom. desember. Denne vil administreres av nettselskapene.

 • Dec 01, 2021

Historiske spotpriser

av Klarkraft

Her lister vi opp historiske månedlige gjennomsnittlige spotpriser, slik at du kan sjekke dine gamle fakturaer mot spotprisen for de spesifikke månedene.

 • Nov 15, 2021

Strømprisberegning

av Klarkraft

Les mer om hva strømprisen består av, og hva som ligger bak prisen som står på din strømfaktura. Vi beskriver elementene for deg i klartekst.

 • Oct 04, 2021

Vet du hva du betaler?

av Klarkraft

Strømprisen i september var den dyreste noensinne. Med høst og vinter i sikte: Har du sjekket om påslaget i strømavtalen din er altfor stort?

 • Sep 17, 2021

Kjære kunde

av Haakon Dyrnes

Med høye strømpriser er det lurt å tilpasse strømforbruket sitt der man kan. Ved å bruke strøm på timer med lavere pris vil du spare strømkostnader. Vi ønsker at din strømregning skal være så lav som mulig.

 • Sep 13, 2021

Best i test

av Klarkraft

Markedsrapporten for strømmarkedet høsten 2021 er klar. Av Thema & Itera. I denne rapporten er det gjort en objektiv prissammenlikning av spotavtaler, hvor Klarkraft kommer best ut.

 • Sep 01, 2021

– Trygg strømhandel på langt nær god nok

av Haakon Dyrnes

– Det er ikke dette som vil rydde opp i bransjen, skriver Haakon Dyrnes i Klarkraft om den nye sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.

 • Apr 09, 2021

Strømkunder betaler for å bli lurt

av Haakon Dyrnes

Haakon Dyrnes fra Klarkraft kommenterer bransjens metoder for å lokke inn og lure kunder.

 • Mar 15, 2021

Hva er riktig pris for strømmen din?

av Klarkraft

- De aller fleste kjenner ikke betingelsene på strømavtalen sin, og tror avtalen er god. Og det er akkurat slik strømleverandørene vil ha det, sier Haakon Dyrnes i Klarkraft.

 • Feb 28, 2021

Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

av Klarkraft

Haakon Dyrnes fra Klarkraft kommenterer bransjens triks for å ta seg ekstra betalt

 • Feb 15, 2021

Vet du hva du burde betale for strømmen din?

av Klarkraft

Januarregningen er på vei, og strømprisene har skutt i været. Er du klar over hvilke betingelser du har på strømavtalen din? Hvis ikke burde du sjekke det i dag.

 • Feb 03, 2021

- Hvem skal beskytte kundene?

av Klarkraft

Strømaktør om prisjuksbeskyldninger: – Spekulerer i at strømkunder ikke forstår markedet

 • Feb 03, 2021

Nyhet! Et strømselskap som ikke juger

av Klarkraft

Vi leste nøye gjennom strømregningen. Og ble så forbanna at vi startet vårt eget strømselskap.

Uthevet innlegg

 • May 02, 2022

Prisreduksjon mai

Vi reduserer prisene, igjen, for alle våre kunder. Ny pris er spot + 0,5 øre/kWh og 35,- i fast månedsbeløp.